Game Changer of Business as Usual?

Naar de Cloud?

Met de verschuiving van computing van eigen datacenters naar de Cloud veranderen de spelregels op het gebied van applicatie integratie. Binnen de meeste organisaties zijn kennis en kunde ten aanzien van integratie opgebouwd op basis van ontwikkelingen binnen het eigen bestaande landschap. De organisatie is bekend met het koppelen van applicaties binnen de grenzen van het eigen landschap of met business partners via, min of meer, vaste verbindingen.

Vanuit business perspectief lijkt het steeds aantrekkelijker IT diensten as a service af te nemen. Van de bestaande systemen en afdelingen wordt simpelweg verwacht dat het geheel gewoon gaat werken. De uitdagingen zijn echter enorm.

Meerdere aanbieders, complexe (ICT) ketens, openbare netwerken, en de steeds meer complexe toepassingen moeten stabiel en veilig blijven werken. Kan bijvoorbeeld de huidige ESB ingezet worden voor nieuwe integratiedomeinen zoals Cloud 2 On-Premise en Cloud 2 Cloud? Voorziet de bestaande ESB in de functionaliteit die benodigd is vanwege de extra eisen die worden gesteld aan deze nieuwe vormen van integratie? Daarnaast kan overgang naar een Cloud georiënteerd landscape Voor de ICT discipline een omslag betekenen van een uitvoerende- naar een regietaak. Wat betekent dit voor aspecten als organisatie en kennis en vaardigheden?

Hoe is de Cloud het beste te integreren?

Oliver IT kan u uit brede ervaring adviseren op het gebied van Cloud integratie. We helpen u zich voor te bereiden op integratie met Cloud 2 On-Premise en Cloud 2 Cloud. Daarbij kijken we onder andere naar uw huidige integratietooling om te beoordelen of deze voldoet aan de voorwaarden. Daarbij helpen we enerzijds met het vormen van een visie en strategie, anderzijds nemen we uw organisatie bij de hand bij het realiseren van de eerste koppelingen. Verder zorgen we er voor dat uw medewerkers over de juiste kennis beschikken. Ook kunnen wij uw organisatie ontzorgen door de volledige lifecycle van deze interfaces (van ontwikkeling tot beheer) als managed service op ons te nemen. 

„Door het toepassing van Agile Scrum ontstaat er een groter bewustzijn in de organisatie over hoofd –en bijzaak. Prioritering op basis van value en niet op basis van emotionele afwegingen geeft een sterke focus. De business leert hier steeds beter mee omgaan.”
Björn van Eck, Product Owner

Specifiekere vragen?

Vul uw e-mailadres in en Oliver IT neemt zo spoedig mogelijk contact met u op!

Gelukt! We nemen spoedig contact met u op!
Ioana Kanda Consultant
Ioana Kanda