Categorie: SAP Fiori
Auteur: Sally-Ann van Nuland, Gijs Pruijmboom

Thema's, overzichten en kaarten

In de voorgaande blog is er meer de lezen over de Design principes van SAP Fiori en de daarbij behorende Guidelines. Echter is er toen alleen ingegaan op de voordelen die het oplevert om deze guidelines te gebruiken, niet zozeer de inhoud van deze Guidelines. Uiteraard zijn deze beschikbaar via SAP, maar het uitlichten van een drietal onderwerpen kan volgens ons geen kwaad.

1. De UI Theme Designer

Kort: de optie om SAP Fiori visueel aan te passen aan een huisstijl.

Mede door de Design principes en de Guidelines lijkt het alsof SAP Fiori als omgeving niet te personaliseren is en dat een bedrijf daardoor een stukje unieke zichtbaarheid mis kan lopen. Echter hoeft deze opvatting geen waarheid te worden. Ja, SAP Fiori houdt vast aan lijnen en uitgangspunten die grondig onderzocht zijn, maar nee, daarbij hoeft niet ingeleverd te worden op creativiteit en visualisatie.

Voorbeeld: De look wijzigen vanuit één basis (Bron: SAP) Voorbeeld: De look wijzigen vanuit één basis (Bron: SAP)

De SAP Fiori-gebruikersinterfaces zijn ingericht met SAPUI5-besturingssets die zorgvuldig zijn ontworpen en opgemaakt met CSS. SAP Fiori-toepassingen kunnen met meerdere thema’s werken wanneer deze beschikbaar worden gesteld en ook toegankelijkheidseisen voor hoog contrast worden ondersteund. Het standaard SAP Fiori-thema kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld door het logo te vervangen of de kleuren van een bepaald deel van de bediening-set aan te passen aan de visuele stijl en merk van een bedrijf. Dit kan allemaal gemakkelijk worden gedaan met SAP's UI-themaontwerper. Hierin kan het thema heel intensief onder handen worden genomen of kunnen er simpele visuele aspecten worden gewijzigd.

Een belangrijk voordeel is dat het thema wordt gecentraliseerd. Zodra er wijzigingen doorgevoerd dienen te worden kan dit binnen de UI-themaontwerper. Hierdoor wordt één wijziging binnen de gehele SAP Fiori omgeving doorgevoerd. Dit kan een hoop tijd schelen. Een ander voordeel is dat er door het thema als overkoepelend aspect te centraliseren er een duidelijke rol en taak ontstaat binnen een projectteam: het thema. Bekijk deze pagina voor meer info. 

2De Overview Page voor de eindgebruiker

Kort: de weergave van losse taken en de bijbehorende informatie per rol op een Overview page.

In SAP Fiori 1.0 was het al mogelijk om binnen de Launchpad te groeperen op thema. Dit bood de eindgebruiker overzicht. Met de Overview Page in Fiori 2.0 wordt er nog meer overzicht geboden voor de eindgebruiker. Te vinden in de Guidelines onder Layouts, Floorplans and Frameworks; het hoofdstuk Overview Page. Dit element van de Fiori Design Guidelines, dat zich niet alleen focust op design, kan meer duidelijkheid scheppen over de Launchpad, die we in eerdere blogs hebben omschreven, en het verband met de Overview Page die per gebruiker belangrijk is. De Overview page kan gezien worden als tussenlaag met inhoudelijke informatie. Een soort Dashboard per bepaald onderwerp.

De Overview Page (Bron: SAP) De Overview Page (Bron: SAP)

De Overview Page is een belangrijk onderdeel voor eindgebruikers, omdat het niet alleen rol specifiek een weergave biedt, maar in deze ook taak specifiek.

  • Focus op de taken van de eindgebruiker zonder afleiding van andere apps.
  • Verschillende stromen aan informatie weergegeven voor een specifieke taak.
  • Verschillende weergaves (tabellen, lijstjes, etc.) overzichtelijk voor een specifieke taak.
Voorbeeld Overview Page (Bron: SAP) Voorbeeld Overview Page (Bron: SAP)

3Kaart visualisatie

Kort: Overzicht door duidelijke design keuzes voor kaarten

Door onze ervaring binnen de Logistieke en Service en Onderhoudsmarkt weten we hoe belangrijk een geologische kaart kan zijn. Bij het inplannen van de meest efficiënte route bijvoorbeeld. Een analytische kaart komt bij analyses en overzichten van pas. Beide type kaarten zijn qua Design uitgedacht door SAP. Verder is het opgenomen binnen de technologie van SAP Fiori. Hierdoor is het enkel een kwestie van inrichten en niet meer van integratie. De volgende kenmerken zijn bijvoorbeeld toe te voegen aan de kaarten:

  • Legenda
  • Navigatie en controle (zoom in etc.)
  • Toevoegen van locatiepunten (met daarbij behorende, gewenste informatie)
  • Labels met symbolen en kleurindicatie
  • Gebieden met kleurindicatie en radius
  • Routes

Verder is er de mogelijkheid om ook UI5 controls toe te voegen die standaard niet in een kaart zitten. Zo kan je in een analytische kaart bijvoorbeeld per land een grafiekje tonen met omzet. Je hebt zo heel veel vrijheid in wat je kan weergeven op een kaart.

Verdere visuele voorbeelden zijn te vinden via de volgende link.

Meer weten over SAP Fiori? Neem onderaan deze pagina contact met ons op. 

Specifiekere vragen?

Vul uw e-mailadres in en Oliver IT neemt zo spoedig mogelijk contact met u op!

Gelukt! We nemen spoedig contact met u op!
Robin Schutten Sales
Robin Schutten