Op tijd bijsturen op personeelskosten

Webapplicatie van Oliver IT zorgt ervoor dat Provincie Noord-Holland op kostprijs kan sturen

Oliver IT heeft voor de Provincie Noord-Holland een Costing Administration System (CAS) ontwikkeld, die draait op het huidige SAP-systeem. Het betreft een applicatie waarin bijna 700 interne en externe medewerkers van de directie Beheer & Uitvoering hun uren verantwoorden. Deze gebruiksvriendelijke webapplicatie zorgt ervoor dat er meer inzicht in kostprijs van personele inzet is en dat men daar tijdig op kan sturen. De processen zijn compleet geautomatiseerd door de app van Oliver IT. Door de bijzonder goede inzet van het hechte Scrum-team kon de applicatie na 6 maanden ontwikkelen live!

„Oliver IT had de regie over Scrum methodiek, dat was enorm prettig. Hierdoor, maar ook door de ongekend prettige samenwerking binnen het Scrum-team, hebben we in een razend tempo de applicatie kunnen ontwikkelen.”
Michiel Mulder, Product Owner Provincie Noord-Holland

Vóór ieder project, maken we een duidelijk profiel van uw organisatie zodat onze dienstverlening er naadloos op kan aansluiten

Over Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland bestuurt de gelijknamige provincie. De provincie heeft ruim 2,7 miljoen inwoners, verdeeld over 48 gemeenten. Ze werken aan werkgelegenheid, bereikbaarheid, innovatie, duurzame energie, de vitaliteit van het platteland & natuurgebieden en cultuurhistorie. De provincie investeert in Greenports, de havens, het Noordzeekanaalgebied en mainport Schiphol. De directie Beheer & Uitvoering (B&U) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van (vaar-)wegen, bodem, groen en openbare vervoersnetwerken. Ook legt B&U nieuwe wegen en vaarwegen aan. 

De sleutel tot het succes van onze projecten is een duidelijke vraagstelling. Waar heeft uw organisatie problemen mee? Wat is het doel dat u voor ogen heeft?

De vraag

De Provincie Noord-Holland wilde meer grip en controle krijgen op de personeelskosten die worden gemaakt op zowel interne als externe projecten en activiteiten. Ook wilde de Provincie een gemakkelijke manier om urenramingen in te voeren en urenboekingen te monitoren. Eén van de doelstellingen was efficiënter werken om de groei van de kosten op te kunnen vangen. Daarom was het van belang om de gemaakte kosten en de inzet van mensen inzichtelijk te maken, zodat de Provincie daar tussentijds op kan sturen. Oliver IT is gevraagd om een gebruiksvriendelijke webapplicatie te ontwikkelen die zorgt voor structuur, overzicht en controle én laagdrempelig is in gebruik.

Bij Oliver IT lossen we, geheel naar wens, uw problemen op!

Benieuwd naar de oplossing?

De oplossing van Oliver IT heeft concreet geleid tot:
• Mogelijkheid om tussentijds bij te sturen, door actueel inzicht in de gemaakte uren en kosten
• De processen zijn compleet geautomatiseerd
• Het is eenvoudiger om uren in te voeren, waardoor medewerkers dit consequent zijn gaan doen

Benieuwd hoe dit tot stand is gekomen? Vul uw gegevens in en lees meer.

Gelukt! We nemen spoedig contact met u op!
Gerben Moerland Partner
Gerben Moerland