Categorie: Algemeen
Auteur: Wim Martens

De Holy Grail voor service- en onderhoudsbedrijven?

De afgelopen 2 jaar was ‘internet of things’ een absolute hype waardoor de wereld snel zou veranderen. Wat is snel? De wereld is nog steeds op zoek naar passende business casussen specifiek binnen de Service en Onderhoudsmarkt. Daadwerkelijke toepassingen zijn nog steeds beperkt, terwijl er alweer nieuwe hypes en trends ons leven binnensluipen die alle verwachtingen overstijgen.

Big Data – de nieuwe hype
Natuurlijk, we kunnen over steeds meer data beschikken en deze data worden steeds toegankelijker. Maar kunnen we de voordelen van deze grote hoeveelheid data nu ook toepassen en gebruiken?

Data Science – de nieuwe trend
Het analyseren van grote hoeveelheden data en door middel van slimme algoritmes de trends en alerts gebruiken in de service- en onderhoudsprocessen. Het standaard preventieve onderhoud wordt daardoor veel specifieker ingezet en heeft grote impact op het totale service – en onderhoudsproces, fieldforce en planning.

Predictive maintenance is het toverwoord – een algoritme gaat voorspellen wanneer de kans op een storing zodanig groot is dat onderhoud zinvol is.

Service en onderhoudsdata Service en onderhoudsdata

Predictive maintenance - PdM4.0
Pricewaterhouse Coopers (PWC) heeft in samenwerking met Mainnovation de activiteiten en verwachtingen rond predictive maintenance van 280 bedrijven in Nederland, België en Duitsland onderzocht.

In het onderzoek zijn vier gradaties gedefinieerd, waarvan level 4 staat voor PdM4.0. Dit is het niveau waar big data analytics de digitale revolutie teweeg brengt in de onderhoudsmarkt.

Wat blijkt: 11 % van de ondervraagde bedrijven heeft niveau PdM4.0 bereikt. Twee derde opereren op level 1 of 2 (visuele inspecties of real-time monitoring met behulp van meetinstrumenten).

Ongeveer de helft gaf aan dat zij plannen hebben om predictive maintenance in de toekomst in te zetten, naar verwachting zal ongeveer één op de drie PdM4.0 in enige vorm binnen 5 jaar toepassen, succesvolle implementatie vooropgesteld.

De kansen liggen er absoluut en men is zich ervan bewust. De invoering bevindt zich echter nog in een pril stadium. De weg naar PdM4.0 vraagt om een strategische aanpak van technologie én organisatie. Er zal een nieuwe digitale cultuur moeten ontstaan waarin iedereen – van boardroom tot fieldwork – zich bewust is van de kracht van data analytics en processen meer en meer gestuurd worden door data.

Bron: Predictive Maintenance 4.0 – predict the unpredictable. Door PWC en Mainnovation, juni 2017

Predictive Maintenance - de Holy Grail
Predictive maintenance biedt de service- en onderhoudsbranche een overvloed aan mogelijkheden. Defecten zullen voorspelbaar worden, service- en onderhoudsmedewerkers kunnen efficiënter werken, beslissingen in het veld worden ondersteund en planningen geoptimaliseerd.

Specifiekere vragen?

Vul uw e-mailadres in en Oliver IT neemt zo spoedig mogelijk contact met u op!

Gelukt! We nemen spoedig contact met u op!
Eddy Driessen Consultant
Eddy Driessen