Categorie: SAP Fiori
Auteur: Sally-Ann van Nuland

Blog: 5 gouden tips voor een succesvolle SAP Fiori applicatie

SAP Fiori als nieuwe technologie is geen garantie voor succes. De mate van succes hangt vooral af van waar je begint en welke aanpak je kiest. Daarom heeft Oliver IT de belangrijkste tips op basis van alle Fiori implementaties op een rij gezet:

Tip 1: Waar zijn de grootste tijd en efficiëntie winsten te behalen?
Onderzoek eerst waar de business case in potentie het grootst is. Bijvoorbeeld door een scan te doen om inzicht te krijgen in de meest gebruikte SAP transacties. Of door een enquête te houden onder je medewerkers met de vraag welke werkzaamheden als zeer omslachtig en tijdrovend worden ervaren.

Tip 2: Kijk eerst naar de standaard SAP Fiori apps voordat je custom Fiori apps gaat bouwen.
SAP biedt een library met een kleine 1000 standaard apps die per line of business(procesdomein) zijn ingedeeld. Ervaring leert dat een standaard app implementatie heel snel en goedkoop is, mits je je conformeert aan een standaard proces.

Tip 3: Denk in een end-to-end proces zodat een gebruiker van begin tot eind begeleid wordt.
Een grondige analyse van hoe uw medewerkers zouden moeten werken, leidt tot een betere Fiori applicatie die een proces volledig ondersteunt. Als er geen passende standaard Fiori app is, dan is een ontwerp van het gewenste proces altijd het startpunt.

Tip 4: Geef voldoende aandacht aan het design van elk scherm voordat je gaat bouwen.
Tijdens de ontwerpfase van een custom Fiori app wordt niet alleen het proces beschreven, maar ook per processtap het bijbehorende scherm in een mock-up visueel weergegeven. Dat zorgt ervoor dat eindgebruikers niet verrast worden bij het eindresultaat. Vanzelfsprekend heeft een scrum/agile aanpak de voorkeur.

Tip 5: Goede backend.
Voor een intuïtieve en goed werkende user experience moet er ook rekening gehouden worden met de aansluiting op eventuele maatwerk in de SAP backend. Dat geldt voor zowel standaard Fiori als custom Fiori applicaties. Daarom bestaat een compleet Fiori projectteam uit functionele mensen, UX designers, frontend developers en backend/integratie developers.

Wilt u een excellente SAP Fiori omgeving? Neem dan contact op met Oliver IT en vraag naar onze Fiori Xcellence aanpak. Alle benodigde kennis van SAP UI5, architectuur en integratie e.d., heeft Oliver IT in huis.

Specifiekere vragen?

Vul uw e-mailadres in en Oliver IT neemt zo spoedig mogelijk contact met u op!

Gelukt! We nemen spoedig contact met u op!
Karst Koopman Consultant
Karst Koopman