Auteur: Reinout Moes

Trust Matters

Het coronavirus houdt een onverminderd stevige greep op de samenleving. Zoals in veel landen heeft ook Nederland te maken met een toename van besmette mensen. Maatregelen zijn daarom verlengd of aangescherpt; denk aan de impact van de avondklok. Waar binnen de IT sector in eerste instantie een redelijk soepele overgang mogelijk leek naar het remote thuiswerken, laten zich de gevolgen nu ook in onze sector gelden. De gebrekkige mogelijkheden tot face-to-face contact met collega’s en business partners hebben invloed op compliance en bemoeilijken het aangaan van banden met nieuwe partners. Hoe werkt dat en wat merken we hiervan bij Oliver?

Allereerst het risico voor compliance. De basis voor compliance ligt in vertrouwen op de werkvloer en een stabiele werkomgeving. Voor het vormen van vertrouwen is fysiek contact onontbeerlijk. Je wekt het op met een handdruk, lachen, schouderklopjes, lichaamshouding, enzovoort. Op afstand is dit veel minder goed te bereiken. Wanneer onderling vertrouwen afneemt neemt het risico dat mensen onethisch handelen toe. Vertrouwen op de werkvloer heeft dus geen sterke fundering meer nu mensen alleen nog via Teams of Zoom sporadisch contact hebben.

Daarnaast staat een stabiele werkomgeving bij sommige bedrijven op losse schroeven. Na een aanvankelijke aarzeling bij de eerste Lock down leken deze bedrijven op oude voet verder te kunnen gaan en bleven ze vasthouden aan oude doelen. Doelen die vóór de coronacrisis gesteld waren. Hieraan vasthouden is niet altijd realistisch en kan druk leggen op de werknemers. Dit kan onzorgvuldig handelen tot gevolg hebben. Er is, kortom, een verhoogd risico voor compliance. SAP signaleert dit ook en heeft de campagne ‘Trust Matters’ uitgerold. Deze campagne is er precies op gericht om risico’s voor compliance te verminderen door vertrouwen op de werkvloer te behouden en te vergroten.

Ten tweede de gevolgen voor het aangaan van nieuwe business relaties. Ook hier is fysiek contact normaal gesproken belangrijk omdat je er vertrouwen mee kan winnen bij een nog onbekende klant. Een klant die nog moet ontdekken wat voor vlees het in de kuip heeft met jou. Die gevolgen merken we bij Oliver ook.

In de praktijk zie je dat het communiceren via digitale verbindingen, een nieuw convenant nodig heeft. Veel zaken zijn onderbelicht. Soms zitten mensen in de camera, zie je alleen de ogen of een achtergrond, waar veel beweegt. Ook hoe je je presenteert, zeker in een grotere groep is heel anders dan face to face.

Om vertrouwen op te bouwen, moet er meer gebeuren. En dat betekent vertraging in verdere uitbouw en verbetering van bedrijven. Veel bedrijven stellen nieuwe projecten, nieuwe implementaties van processen uit. Waar veel bedrijven online hebben doorgewerkt aan datgene wat al liep, zie je dat die projecten nu afronden en dat er geen nieuwe gestart worden. Impact is dat bedrijven dus focus hebben op omzet en productie, dus maximaal verdienen, maar investeringen in mensen, processen en toekomst op een laag pitje staan. De impact zal over 3 tot 5 jaar duidelijk zijn…

Specifiekere vragen?

Vul uw e-mailadres in en Oliver IT neemt zo spoedig mogelijk contact met u op!

Gelukt! We nemen spoedig contact met u op!
Karst Koopman Consultant
Karst Koopman