Categorie: Odat
Auteur: Nanno Scheringa

Data Quick Scan Patrimonium Barendrecht

Elke organisatie heeft tegenwoordig veel data in verscheidende bronnen. Rapportage Tools om data te visualiseren zijn vaak ook “gratis” beschikbaar voor informatiegebruikers. Er lijken dus geen belemmeringen om voortvarend van start te gaan op de datareis en zelf informatie te gaan maken.

Als de eerste dashboards en rapporten gebouwd zijn, ontstaan er toch wat problemen. Data moet via handmatige tijdrovende acties, CSV-bestanden en e-mail ontsloten worden. De leverancier van de bron levert alleen standaard datasets aan en uitbreidingen van deze sets laten lang op zich wachten. De rapporten geven de actuele stand en laten geen trends zien over de tijd. Data uit verschillende bronnen sluit niet op elkaar aan. Over de kwaliteit van de data ontstaan twijfels.

Dat is super zonde natuurlijk omdat het draagvlak van de rapportages verdwijnt en informatie door steeds minder medewerkers gebruikt wordt. Om de datareis weer vlot te trekken vragen klanten ons om hulp. Dat doen we graag, want bij Oliver houden we van data en zijn we goed in het gebruiken van data en creëren van informatie.

Een van onze klanten is Patrimonium uit Barendrecht. Wij hebben een Quick scan uitgevoerd op hun dataomgeving en aanbevelingen gedaan voor de doorontwikkeling.

Bij een Quick scan lopen we in korte tijd samen met datagebruikers onderstaande punten door:

  • De huidige situatie van het datalandschap:
    • De databronnen
    • Het proces van ophalen, bewerken en weer laden van data
    • Rapportages en dashboards die gemaakt zijn
  • Problemen die voorkomen in huidige situatie
  • Eisen en wensen die gesteld worden aan het datalandschap

Op basis van de Quick Scan hebben we een fit gap analyse uitgevoerd en aanbevelingen gedaan voor de korte en middellange toekomst. Met wat kleine aanpassingen bleken sommige wensen al mogelijk in de huidige situatie en die hebben we met Patrimonium direct geïmplementeerd. De aanbevelingen voor de middellange termijn gaat Patrimonium meenemen in de strategische overwegingen.

We denken dat dit een mooi voorbeeld is van hoe Oliver Organisaties kan helpen, bij het verder komen in de datareis.

Heeft u ook een vraagstuk over data en/of behoefte aan een Quick Scan. Wij helpen u graag verder.

Specifiekere vragen?

Vul uw e-mailadres in en Oliver IT neemt zo spoedig mogelijk contact met u op!

Gelukt! We nemen spoedig contact met u op!
Gerben Moerland Partner
Gerben Moerland