Categorie: Blog artikelen
Auteur: Robin Schutten

De 5 kosten van klassieke SAP integratie

Als we naar integratie kijken, beschouwen we doorgaans niet alle aspecten, maar vooral diegenen die zichtbaar zijn. Met de analogie van een ijsberg maken we graag inzichtelijk welke kosten er allemaal komen kijken bij integratie. Om een goede vergelijking te maken met bijv. een ESB gehost bij een IaaS (Infrastructure As A Service) provider of een iPaaS (Integration Platform As A Service), dien je om appels met appels te vergelijken alle kosten in beschouwing te nemen.

Beheer
Het beheer van interfaces is een evidente kostenpost, maar bij veel organisaties van kleine tot middelgrote omvang, zien we dat het beheer er “even” bij wordt gedaan. Hierdoor is vaak sprake van brandjes blussen en is er weinig tijd of prioriteit om de oorzaak aan te pakken. Een goede inrichting van de basis ITIL processen incident,- en problemmanagement en uiteraard een goede sturing hierop, kan beheerkosten behoorlijk terugdringen.

Ontwikkeling
Nog een kostenpost die boven het oppervlak drijft zijn natuurlijk de ontwikkelingskosten gemaakt ten behoeve van nieuwe of te wijzigen interfaces. Bij ontwikkeling komen er meerdere aspecten om de hoek kijken. Wat is de snelheid waarmee integratie ontwikkeld kan worden? We zien bij steeds meer klanten de shift van geconsolideerd (ERP) naar Best Of Breed, wat meer druk ligt op de integratie afdeling om sneller te leveren. Daarnaast betekent ook voor integratie tijd kost geld. Wel eens kritisch gekeken naar waar nu de meeste tijd in gaat zitten? Wij ervaren dat vooral testen en organiseren/overleggen het merendeel van de tijd kost.

Licentiekosten
De licentiekosten slokken al snel een groot deel van het integratie budget op. Naast het platform zelf, kunnen het onderliggende OS en de database ook licentiekosten met zich meebrengen.

Upgrades en migraties
En dan zijn er nog de upgrades en migraties. Een niet mis te verstane klus voor elke IT organisatie. Verschillende lagen, betekent ook verschillende upgrades, maar vaak komt het neer op hetzelfde: veel afstemming, freezes, regressietesten en dus veel tijd. Wat levert de upgrade dan vaak functioneel op voor de business? Niets is het teleurstellende antwoord. Soms is een upgrade niet meer mogelijk en moet er zelfs gemigreerd worden: in integratieland betekent dit dat zo’n beetje elke applicatiebeheerder moet worden betrokken om een 0-meting te doen en uiteindelijk zijn of haar fiat moet geven. Vaak zijn testscripts alweer in een stoffig laadje beland en mag het wiel weer opnieuw uitgevonden worden.

Kennis
Om al die lagen van uw integratieplatform te kunnen beheren is kennis natuurlijk onontbeerlijk. Maar die kennis komt er niet vanzelf. Kennis aantrekken, borgen en behouden is niet eenvoudig en vaak komen de interne medewerkers te weinig in de keuken van een ander om die noodzakelijke kennis over best practices tot zich te kunnen nemen. Vaak is de materie inhoudelijk complex en is er brede kennis benodigd.

Gewetensvraag
Heeft u een helder beeld bij alle kosten rondom integratie? Weet u waar u op moet letten bij de aanschaf van een integratieplatform, of dit nu een on-premise of cloud platform is? Een business case is lastig te maken als u geen appels met appels vergelijkt. Transparantie krijgen in de kosten van integratie blijft lastig. Met de trend van hybride,- en cloud integratie lonken de voordelen van een hybride integratie platform. Benieuwd naar een hybride integratie platform dat zowel uw on premise en cloud integratie ondersteund, en een volledig transparant kostenmodel biedt?

Specifiekere vragen?

Vul uw e-mailadres in en Oliver IT neemt zo spoedig mogelijk contact met u op!

Gelukt! We nemen spoedig contact met u op!
Robin Schutten Sales
Robin Schutten