Auteur: Robin Schutten

De kracht van API Management

In een wereld waarin de ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen liggen kansen voor organisaties die snel op die ontwikkelingen kunnen inspringen. Dat vereist van die organisaties een hoge mate van flexibiliteit. Vooral door IT processen flexibel op te zetten kunnen organisaties snel reageren op veranderingen in de markt. Een van de technieken waarmee organisaties succesvol hun IT processen flexibiliseren is het toepassen van API Management. De kerngedachte daarbij is dat vast omkaderde bedrijfsprocessen beschikbaar worden gesteld aan andere delen van de organisatie, of zelfs daarbuiten, via eenduidig beschreven patronen. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van klantgegevens, of het bijwerken van een verkooporder. Als duidelijk is hoe deze ‘bouwstenen’ van een bedrijfsproces kunnen worden aangeroepen, kunnen ze door anderen in de organisatie worden gebruikt voor het realiseren van hun eigen doelen. Door zo brokjes IT functionaliteit aan elkaar te knopen wordt een hogere mate van flexibiliteit verkregen dan met meer traditionele IT.

Belangrijk punt daarbij is dat er controle is over wie toegang heeft tot welk brokje functionaliteit, en dat gevoelige informatie afgeschermd blijft voor onbevoegden. Dat is waar de kracht van API Management naar voren komt: API Management biedt een krachtig platform om de genoemde IT bouwstenen beschikbaar te stellen en daarbij controle te houden over wie wat aanroept, hoe vaak enzovoorts. Of om bijvoorbeeld kosten in rekening te brengen voor de aanroep van bepaalde functies, waar het verdienmodel van grote partijen als Google Maps op is gebaseerd.


Techniek

De eerder genoemde IT bouwstenen worden API’s genoemd, een afkorting van Application Programming Interface. Een omschrijving van de functionaliteit die een API biedt, en hoe die moet worden aangeroepen, wordt in API Management vastgelegd en aan belangstellenden gepresenteerd. API’s worden daarbij overzichtelijk vastgelegd in “Producten” om functionaliteit te groeperen. API Management kan de verschillende versies van de API’s bijhouden, en biedt mogelijkheden om de aanroep van API’s te monitoren en te analyseren.

Ook het SAP Cloud Platform biedt API Management. Dit is onder de motorkap gebaseerd op het “Apigee” platform, een van de grotere spelers wereldwijd. Dit heeft als voordeel dat veel aanvullende informatie en hulp te vinden is op het Internet. Het platform biedt een groot pallet aan functies die eenvoudig te configureren zijn om de toegang tot API’s te controleren en te bewaken.

Voor complexere API’s kan het raadzaam zijn om functionaliteit te verplaatsen naar een andere tool. Dat kan SAP Cloud Platform Integration (CPI) zijn binnen een SAP landschap. Maar er zijn ook API platforms met een sterk geïntegreerde orkestratielaag zoals Oliver Connect, dat gebaseerd is op het Jitterbit Harmony platform. In zo’n platform kan op heldere en beheersbare manier de verwerking van de data worden vormggegeven en ook de aanroep van functies op de (SAP-) back-end worden afgehandeld. Ook voor monitoring en beheer zijn er dan legio mogelijkheden. En de API Management laag hoeft dan alleen zorg te dragen voor het op een veilige manier naar de buitenwereld openstellen van de functionaliteit.


Waar te beginnen?

Om als bedrijf met API Management te beginnen moet in ieder geval worden vastgesteld welke partijen, binnen of buiten de organisatie, geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een bepaalde API. En hoe de toegang tot die services geregeld moet worden. Er zijn meerdere API Management tools beschikbaar om dat mee te regelen, de keuze daarvoor hangt samen met de behoeften en wensen van de organisatie.

Voorts zal voor elke entiteit (order, klantgegevens enz.) vastgesteld moeten worden in welk systeem dat thuis hoort en welk team ervoor verantwoordelijk zou moeten zijn. Dan kan van daaruit de API worden aangeboden en is voor de rest van de organisatie duidelijk waar ze moeten zijn voor die gegevens. Verder is het belangrijk over eenduidige naamgeving na te denken en dat centraal te beleggen: als de een spreekt over “Artikelen”, een tweede over “Materialen” en een derde over “Producten” dan loop je het risico dat men API’s ontwikkelt voor dezelfde entiteit, omdat men zich er niet van bewust is dat er al iets beschikbaar was.

Oliver IT heeft bij meerdere klanten API Management succesvol toegepast en wil u graag meer vertellen over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Specifiekere vragen?

Vul uw e-mailadres in en Oliver IT neemt zo spoedig mogelijk contact met u op!

Gelukt! We nemen spoedig contact met u op!
Robin Schutten Sales
Robin Schutten