Auteur: Caspar Lauwerijssen

DNWG en mijnaansluiting.nl

Netbeheer in Nederland – één site voor aanvragen: mijnaansluiting.nl

Stel: je wilt een huis laten bouwen en wilt daar een aansluiting voor elektriciteit, gas, water en media/communicatie (internet, televisie en/of telefonie). Dan is het handig om te weten dat deze netwerken en aansluitingen in Nederland beheerd worden door netbeheerders en waterbedrijven (zie kader Netbeheer in Nederland). Bij hen moet je dus zijn om je nieuwe aansluitingen aan te vragen. In het verleden moest je dan uitzoeken wie de partijen waren voor de verschillende aansluitingen in jouw regio en via hun websites aanvragen indienen. Sinds een paar jaar kun je terecht op de gezamenlijke website van de netbeheerders en waterbedrijven: mijnaansluiting.nl. Daar dien je 1 aanvraag in voor alle aansluitingen tegelijk zonder dat je hoeft te weten wie de netbeheerders zijn. Op basis van het aansluitadres (het adres van je nieuwe huis) wordt de aanvraag doorgegeven aan de netbeheerder van de aangevraagde discipline(s) in de betreffende regio. Die netbeheerders gaan met de aanvragen aan de slag, sturen offertes en voeren de aansluitingen na akkoord uit. Naast nieuwe aansluitingen kunnen ook wijzigingen en verwijderingen worden aangevraagd, daarbij is het zelfs mogelijk om een aanvraag voor meerdere adressen tegelijk in te dienen (straten, vakantieparken, flatgebouwen etc.).

DNWG (De Netwerk Groep) verzorgt dit proces in Zeeland voor eigen netbeheerder Enduris maar ook voor een aantal andere partijen in Zeeland, West-Brabant en Goeree-Overflakkee, (zie ook kader DNWG). Dat is makkelijker voor de aanvrager die hierdoor minder offertes ontvangt en minder uitvoerders over de vloer krijgt. Ook voor de betreffende partijen is het efficiënter omdat ze niet allemaal apart de aanvraag verwerken en alles tegelijk kunnen uitvoeren.

De implementatie van mijnaansluiting.nl binnen DNWG en het automatiseren van de hieraan gekoppelde werkprocessen.

De eerste stap van het aansluiten van DWNG op mijnaansluiting.nl was het binnenhalen en tonen van de aanvragen in een intern portaal (het Aansluitingenportaal). Daarna is de functionaliteit via 2 wekelijkse Agile sprints uitgebreid waarbij steeds meer onderdelen van het achterliggende proces zijn ingebouwd in het portaal.

Op de achtergrond vindt dat proces plaats in SAP ECC, het verkoopproces waarbij onder andere de volgende objecten worden gebruikt:

  • Debiteuren: de aanvrager, de factuurontvanger (als die afwijkt, dat bepaalt de aanvrager bij zijn aanvraag)
  • Een melding: om de verschillende voorbereidingsstappen uit te voeren
  • Een verkoopdocument met artikelen als basis voor de offerte
  • Facturen: voor de betaling van de klant
  • Een serviceorder: voor de uitvoering door de aannemer of de servicedienst
  • Inkooporders: voor het betalen van de externe aannemers voor het uitvoeren van de aanvraag Deze objecten worden aangemaakt en gewijzigd vanuit het portaal waardoor geen handmatige acties in SAP ECC nodig zijn. Waar mogelijk vinden acties automatisch op de achtergrond plaats

Maar het SAP ECC proces is niet de kern van het proces van aanvragen. Dat is het verzamelen en beoordelen van informatie over de huidige en gewenste situatie om te kunnen inschatten wat er moet gebeuren om de aanvraag uit te voeren. En dat proces is nu gerealiseerd in het Aansluitingenportaal. Bij het invoeren van een aanvraag in mijnaansluiting.nl wordt de klant aan de hand van vragen door het aanvraagproces geleid. Die vragen hebben betrekking op de gewenste capaciteit, de situatie ter plekke (afstand van openbare weg tot de gevel etc.) en geven een eerste beeld van de aanvraag. Dit is in het portaal doorgetrokken door het toevoegen van vragen aan de medewerker om het beeld van de situatie compleet te maken. Het portaal is daarmee een uitgebreide “slimme wizard” geworden waarmee gebruikers /afdelingen de aanvraag afhandelen van binnenkomst via offreren, voorbereiden, technische uitvoering tot factureren en verwerken van de informatie in de achterliggende systemen en het aansturen van aannemers.

In het proces wordt verder informatie opgehaald en/of weggeschreven naar andere systemen. Zo worden o.a. de tekeningen van de ligging van de leidingen automatisch opgehaald uit het Geografisch Informatie Systeem en worden bij wijzigingen of verwijderingen de gegevens van de bestaande meters opgehaald uit de achterliggende systemen. Na het uitvoeren van de aanvraag worden de wijzigingen doorgegeven voor verdere verwerking in achterliggende systemen. Door deze koppelingen hoeft de gebruiker niet zelf in de verschillende systemen voor het ophalen of invoeren van informatie maar is deze centraal bij de aanvraag in het portaal beschikbaar.

Op deze manieren wordt geprobeerd gebruikers van 1 centrale plaats hun werk zo makkelijk mogelijk te laten uitvoeren. Uitgangspunten daarbij zijn:

  • Informatie op 1 plek beschikbaar
  • Handmatige handelingen voorkomen of makkelijker maken
  • Eenvoudige logica automatiseren om werk te besparen en fouten te voorkomen
  • Zaken die geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden automatiseren zodat de gebruiker alleen nog de uitzonderingen hoeft te beoordelen.


DSP - Digitaal Samenwerkingsplatform

Inmiddels is er ook een berichtenplatform (Digitaal Samenwerkingsplatform DSP) ontwikkeld door de gezamenlijke netbeheerders waarmee netbeheerders en aannemers informatie over opdrachten kunnen uitwisselen. De netbeheerder stuurt een opdracht naar een aannemer en die stuurt de planning terug en voert de opdracht uit. Daarna meldt de aannemer de technische gegevens, de tekeningen en de financiële gegevens (de kosten die de aannemer wil factureren) terug aan de netbeheerder voor beoordeling en verdere verwerking. Sinds anderhalf jaar is DNWG ook hierop aangesloten. Vanuit het Aansluitingenportaal kunnen opdrachten worden doorgezet naar de aannemers en de berichten van de aannemers worden verwerkt. Daarmee is het grootste deel van het proces van aanvraag tot eindfacturatie nu vanuit 1 plek geautomatiseerd.

Met vriendelijke groet,

Caspar Lauwerijssen.

Specifiekere vragen?

Vul uw e-mailadres in en Oliver IT neemt zo spoedig mogelijk contact met u op!

Gelukt! We nemen spoedig contact met u op!
Gerben Moerland Partner
Gerben Moerland