Auteur: Robin Schutten

Duurzame logistiek

De transport en logistieke sector krijgt steeds meer te maken met duurzaamheid. Het klimaatakkoord stelt dat in 2050 het Nederlandse verkeer en transport geen schadelijke stoffen meer mag uitstoten. Deze doelstelling wordt niet gehaald als er alleen technische innovatie plaats vindt, er moeten ook logistieke innovaties ontstaan. Mede dankzij de coronacrisis is dit hét moment om duurzaamheid en de economie te verbinden. Naar onze mening staan binnen deze verduurzaming een tweetal punten centraal:

  1. Het terugdringen van luchtvervuilende stoffen, zoals: CO2, CO, HC, SO2 etc.
  2. Het toepassen van ketenoptimalisatie: samenwerken binnen de keten en samen streven naar verduurzaming van de sector wordt belangrijker. Door bijvoorbeeld samen ervoor te zorgen dat er minder ‘lege’ kilometers worden gereden.

Op korte termijn betekent dit efficiëntie in dat wat we vandaag doen:

  • Zo min mogelijk kilometers rijden per vrachtwagen of levering
  • Optimale uitnutting van de laadcapaciteit van een vrachtwagen.

Op wat langere termijn voorziet TLN, dé ondernemersorganisatie voor de transport- en logistieksector, een uitstoot vrije binnenstad. Alle vrachtauto’s die in de Nederlandse binnenstad rijden moeten vanaf 2025 uitstoot vrij zijn. Dit betekent dat “de last Mile’ gereden wordt met elektrische voertuigen en dus een extra distributie punt gecreëerd moet worden. Die komt terug in het 2e punt. De uitstoot verminderen buiten de steden, kan gedaan worden door volledig over te gaan op duurzame biobrandstoffen.

Het tweede punt, het toepassen van de ketenoptimalisatie is te realiseren door nauwer samen te werken met klanten en leveranciers. Minder vervoersbewegingen door beter af te stemmen. Wanneer is er een vrachtwagen leeg in Rotterdam en hoe kan die gevuld worden, zodat die niet leeg terug rijdt. Dit efficiënter rijden kan alleen als de verschillende bedrijfsprocessen op elkaar zijn afgestemd. Computers en systemen spelen een steeds grotere rol binnen de samenleving. Deze hulpmiddelen kunnen ook helpen om de ketenoptimalisatie te realiseren

Oliver IT werkt graag met u samen om zowel punt 1 als punt 2, ketenoptimalisatie te realiseren door verschillende IT-oplossingen toe te passen. Wat zorgt voor continuïteit voor de sector en de planeet!

Specifiekere vragen?

Vul uw e-mailadres in en Oliver IT neemt zo spoedig mogelijk contact met u op!

Gelukt! We nemen spoedig contact met u op!
Eddy Driessen Consultant
Eddy Driessen