Auteur: Robin Schutten

Elk rit planningsproces is uniek

Elk rit planningsproces is uniek. In dit artikel wordt er ingezoomd op de verschillende soorten planningen. Elk bedrijf is anders, zo zijn er andere normen en waarden aanwezig, zijn er ander soort klanten en zijn er simpelweg andere producten die de planning beïnvloeden. Doordat elk planningsproces uniek is kan er geen standaard planningsproces toegepast worden.


De eerste soort die herkent kan worden is de ad hoc planning. Dit soort planningen ontstaan bij het gebrek aan een zichtbare planning op het moment dat de werkdruk toe neemt. Dit zijn ook geen echte planningen. Dit soort planningen uiten zich namelijk meer in een agenda, werkverdeling of takenlijst.

De tweede soort planning is de reactieve planning. Deze planningen ontstaan op het moment dat de complexiteit toeneemt en er daardoor behoefte ontstaat aan afstemming. Deze planningen worden opgesteld op basis van externe factoren, zoals klant orders of beschikbare voorraad. Deze planningen worden opgesteld door de te halen deadlines in kaart te brengen en worden gemaakt in een simpel Excel bestand.

De derde soort planning is de anticiperende planning, met deze soort planning wordt er vooruit gekeken naar toekomstige vraag. Dit soort planningen zijn gestructureerd en gaan over meerdere afdelingen heen, waarbij elke afdeling nog wel zijn eigen deelplanning heeft. Vaak wordt voor zulke soort planningen gebruik gemaakt van professionele plan software

De vierde soort planning is de geïntegreerde soort planning. Deze planningen worden gemaakt in samenhang met de verschillende afdelingen. Er is hierbij sprake van bedrijfsbrede software, waarin er rekening gehouden wordt met de bedrijfsprocessen. Er worden meerdere scenario’s door gerekend met what if analyses. Hierbij worden keuzes gemaakt die in lijn staan met de bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen. Bij dit soort planningen is de eigenaar vaak afkomstig uit de strategische laag van het bedrijf.

De vijfde en laatste soort planning de supply chain planning is niet alleen in samenhang met de eigen bedrijfsprocessen maar ook met de processen van leveranciers en klanten. Er wordt informatie gedeeld waardoor er samen gewerkt kan worden aan gezamenlijke doelstellingen. Dit soort planningen vereisen een koppeling met verschillende bedrijfsprocessen in de supply chain. Om uiteindelijk de juiste en actueelste informatie terug te koppelen naar de juiste personen in de chain.


Deze vijf soorten planningen komen vaak terug bij bedrijven en elk bedrijf heeft zijn eigen reden om deze planning te hanteren, want elk planningsproces is uniek. Er kan geen standaard planning op een bedrijfsproces toegepast worden. Oliver-It is zich hier ook bewust van en kijkt graag samen met u naar de uitdagingen die u met uw rit planning heeft om op een uniek proces een unieke IT oplossing te bieden.

Neem contact op voor meer informatie en de mogelijkheden bij uw bedrijf!

Vul uw e-mailadres in en Oliver IT neemt zo spoedig mogelijk contact met u op!

Gelukt! We nemen spoedig contact met u op!
Eddy Driessen Consultant
Eddy Driessen