Categorie: Algemeen
Auteur: Oliver IT

Het Technisch Geweten van Oliver IT

Oliver IT is specialist op het gebied van applicatieontwikkeling, integratie en cloud oplossingen. Deze branche is dagelijks onderhevig aan ontwikkelingen en veranderingen.

Oliver IT stelt zich tot doel te kunnen waarborgen dat je in het advies naar de klant veel van de trends moet meenemen in de evaluatie en dan de juiste mix kunt aanbieden. Om de opdrachtgevers te allen tijde een actueel en goed passend advies te geven is het “Technisch Geweten” in het leven geroepen. We praten met René van Mil, voorzitter van het Technisch Geweten van Oliver IT.

Hoe waarborgt Oliver IT de doelstelling van het Technisch Geweten
René van Mil, Technology Officer en Developer, is inmiddels drie jaar werkzaam bij Oliver IT. Hij vertelt over zijn voorzittersrol binnen het Technisch Geweten.

“Binnen Oliver IT hebben we een team van professionals samengesteld die samen het Technisch Geweten vormen. Ieder lid vertegenwoordigt één van de focusgroepen binnen Oliver IT, namelijk SAP, Integratie, Development en Architectuur. Alle leden hebben een hoog technisch ervaringsniveau en brengen hun kennis, kunde en visie in vanuit dat specialisme,” vertelt René. “Het doel van dit Technisch Geweten is dat we bij uitdagende vraagstukken van klanten samen nadenken hoe we tot de beste oplossing kunnen komen. Iedereen bekijkt deze vanuit zijn eigen specialisatie en gezichtspunt. Dit houdt ons scherp en zorgt ervoor dat we niet alleen vanuit één oplossing kijken. Het kan zomaar zijn dat collega’s binnen een specifieke focusgroep ooit al iets hebben ontwikkeld wat voor zo’n vraagstuk interessant is. Zo blijven we op de hoogte van elkaars specialisaties, het houdt onze teams scherp en coöperatief.”

René draagt twee functies met veel afwisseling
René is Developer en sinds dit jaar ook Technology Officer. Binnen deze functie geeft hij vorm aan de technologische strategie van Oliver IT. “Als Developer houd ik me voornamelijk bezig met het ontwikkelen van apps en ons eigen cloud platform Oliver Elements. Oliver Elements is een alternatief voor het opkomende SAP Cloud Platform,” licht René toe.

“Daarnaast ben ik ook Technology Officer. Vanuit die rol kijk ik wat er, op technisch gebied, voor ontwikkelingen in de markt zijn. Ik beoordeel of die ontwikkelingen interessant zijn voor Oliver IT en bespreek ze intern. Een vraagstuk waar ik me momenteel in verdiep is hoe we met de opkomst van SAP Cloud Platform moeten omgaan en hoe we dit bij klanten het beste kunnen aanbieden. Zo zijn er bijvoorbeeld ook verschillende ontwikkelingen op het gebied van integratie. Ik haal deze ontwikkelingen en kennis uit de markt maar krijg ook tips en ervaringen van mijn eigen collega’s,” vertelt René enthousiast. Hij vervolgt: “Ik vind het heel leuk om te doen. We hebben veel ideeën, dat is kenmerkend aan het team van Oliver IT. Wanneer ik een vraagstuk binnen een specifiek onderwerp heb, dan helpen mijn collega’s graag om dat mee uit te zoeken.”

De vraagstukken binnen het Technisch Geweten zijn divers
“Een voorbeeld van een vraagstuk welke we binnen het Technische Geweten behandelen is of we een bestaand SAP systeem bij een klant upgraden of uit faseren. Daarbij wegen we af wat de lange termijnvisie van de klant is, tegen de te verwachten technische ontwikkelingen binnen de markt. Gaan we dan met een upgrade of tussentijdse oplossing ‘tijd kopen’, of gaan we uit faseren en delen van de oplossing geheel vernieuwen, en gaat de klant die investering op termijn dan wel terugverdienen? Doordat we op zo’n moment het vraagstuk vanuit alle vier de focusgroepen bekijken, kijken we verder dan één specialisatie. En dat levert meer oplossingen op. In dit geval kwamen we tot vier verschillende mogelijkheden, die ieder een andere impact op het bedrijf zouden hebben. Zowel technisch als financieel. Zo’n vraagstuk zou binnen ieder bedrijf tot andere conclusies kunnen leiden, omdat er altijd veel bedrijfsfactoren van afhankelijk zijn.” legt René uit.

De houdbaarheid van een app

Niet alleen iets complex als het wel of niet upgraden van een SAP systeem kan leiden tot een grote impact en diverse oplossingsrichtingen. Ook iets ogenschijnlijk kleins als een app kan grote impact hebben op een bedrijf. Neem bijvoorbeeld een Struyk Verwo Infra of Redsun waarbij een tweetal apps centraal staan in hun bedrijfskritische logistieke proces.

Wanneer een bedrijf een app laat ontwikkelen dan dient men er rekening mee te houden dat zo’n app meer dan een eenmalige investering behelst. Wat is de houdbaarheid van zo’n app? René haakt hierop in: “Een klant zou een app als een dienst moeten zien, in plaats van een eenmalige aankoop. Wanneer je een auto koopt, heeft die ook continue onderhoud nodig. Een app wordt ontwikkeld op basis van de technologische omstandigheden van dat moment. In de daaropvolgende jaren blijft de omgeving zich in rap tempo ontwikkelen, maar de app zelf vaak niet. Hierdoor wordt het steeds kostbaarder om de app aan te passen en kan het bovendien gebeuren dat een app van de een op de andere dag niet meer werkt. Omdat we vaak zien dat bedrijven de risico's hiervan niet goed begrijpen zijn we bezig met een programma om bedrijven daar bewust van te maken. Het onderhouden van een app, met bijvoorbeeld een onderhoudscontract, is zeker aan te raden. Het bespaart op den duur tijd en kosten. Wanneer een app je ineens in de steek laat, dan krijgt je de rekening alsnog gepresenteerd,” sluit René af.

Specifiekere vragen?

Vul uw e-mailadres in en Oliver IT neemt zo spoedig mogelijk contact met u op!

Gelukt! We nemen spoedig contact met u op!
Jeroen Jansen Consultant
Jeroen Jansen