Auteur: Karst Koopman

Wat is IoT en wat kan het voor jullie organisatie betekenen?

Wat is IoT en wat kan het voor jullie organisatie betekenen?

IoT staat voor Internet of Things ofwel in het Nederlands ‘Internet der Dingen’. Om te kunnen begrijpen wat IoT voor uw organisatie kan betekenen is het belangrijk om eerst het begrip volledig te kennen. Ontdek hoe IoT een bijdrage kan leveren in het verbeteren van bedrijfsprocessen.

In zijn meest eenvoudige vorm bestaat IoT uit sensoren die verschillende metingen verrichten in de omgeving waar deze zijn geplaatst. Vervolgens worden deze gegevens via het internet doorgestuurd naar een centrale server die de gegevens verwerkt en vervolgens bewaard. Daarna kunnen de gegevens worden geanalyseerd en op basis van de uitkomst kan er actie ondernomen worden.

Analyseren van gegevens

Als voorbeeld nemen we een frisdrankautomaat. We rusten deze uit met een aantal sensoren die in verbinding staan met het internet. Met behulp van de sensoren kunnen we van deze automaat periodiek de volgende gegevens meten:

  • De hoeveelheid eenheden (blikjes of flesjes) frisdrank op voorraad.
  • Slijtage van een aantal belangrijke onderdelen.

Een geoptimaliseerde logistieke planning

Door de voorraad te meten detecteren we wanneer de voorraad op is. De actie hierop is het aanvullen van de voorraad. Doordat we periodiek meten, stel bijvoorbeeld ieder uur, kunnen we ook het verloop van de voorraad over een langere periode berekenen. We zullen ontdekken dat de afname in de zomer en met name op warmere dagen hoger is dan op de koudere dagen en in de winterperiode. Ook de voorkeur voor bepaalde dranken kan worden gemeten en is het mogelijk om de selectiemogelijkheden te bepalen. Zo kun je de dranken met een hoge voorraad als keuzemogelijkheid aanbieden zodat dit leidt tot een gelijkmatige afname van alle aangeboden dranken. Dat resulteert vervolgens tot een efficiëntere logistieke planning.

Een efficiënter onderhoudsproces

Het meten van de slijtage kan een voorspelling doen wanneer een defect zal optreden. In feite praten we dan over ‘voorspellend onderhoud’ (‘predictive maintenance’), dat is een verbetering ten opzichte van preventief onderhoud. Bij preventief onderhoud wordt er periodiek onderhoud verricht aan een machine, hierbij worden onderdelen vervangen welke wellicht nog lang niet aan vervanging toe waren. Slijtage van onderdelen is voornamelijk afhankelijk van gebruiksomstandigheden en door de slijtage te meten kan worden vastgesteld of een onderdeel vervangen moet worden. Voorspellend onderhoud leidt dus tot een efficiënter onderhoudsproces.

In bovenstaand voorbeeld van een frisdrankautomaat kan IoT de volgende bedrijfsprocessen verbeteren:

  • Voorraadbeheer
  • Onderhoud

Het juiste CO2 gehalte

Laten we eens kijken naar een ander voorbeeld. Binnen iedere organisatie wordt vergaderd. Nu blijkt volgens onderzoek dat het CO2 gehalte in een ruimte invloed heeft op de prestatie van mensen die zich in deze ruimte bevinden. Het kan dus interessant zijn om het verloop van het CO2 gehalte te meten in een vergaderruimte. Zodra deze boven een bepaalde waarde komt kan vervolgens een actie ondernomen worden om het CO2 gehalte te laten afnemen. Men kan een agenda zodanig samenstellen dat op het moment dat de verwachting is dat het CO2 gehalte boven een bepaalde waarde gaat komen er een koffiepauze wordt ingepland. De mensen verlaten voor een korte periode de ruimte waardoor het CO2 gehalte naar beneden gebracht kan worden:

s’-Hertogenbosch en Central Park zijn twee vergaderruimten van Oliver-IT. s’-Hertogenbosch en Central Park zijn twee vergaderruimten van Oliver-IT.

Meten, analyseren en verbeteren

Op internet vindt je nog veel meer toepassingen. Door te meten, analyseren en op basis daarvan te acteren kan de toepassing van IoT bedrijfsprocessen optimaliseren. Aan de hand van een aantal eenvoudige voorbeelden hebben we enkele toepassingen van IoT laten zien. Ga voor jezelf eens na hoe de processen binnen jouw organisatie verbeterd kunnen worden door bepaalde parameters periodiek te meten. Op basis van de meetresultaten kan er geanalyseerd worden en kunnen er diverse verbeteracties gedefinieerd worden om het proces te optimaliseren.

Weet jij al welke winsten en besparingen er binnen jouw organisatie zijn te realiseren? Oliver IT helpt graag bij het analyseren van meetgegevens en een juiste advisering voor het toepassen van IoT binnen jullie organisatie.

Auteur: Karst Koopman, Consultant

Specifiekere vragen?

Vul uw e-mailadres in en Oliver IT neemt zo spoedig mogelijk contact met u op!

Gelukt! We nemen spoedig contact met u op!
Karst Koopman Consultant
Karst Koopman