De volledige ijsberg: 5 kosten van een klassieke integratie

  Kosten zijn vaak doorslaggevend bij de keuzes die je maakt. Dus ook wanneer je moet kiezen hoe je IT-oplossingen wil integreren. Omopties goed te kunnen vergelijken, moet je álle kosten kennen die bij een integratie komen kijken – en niet alleen het topje van de ijsberg. In dit artikel duiken we onder water en nemen we alle kosten onder de loep.   Bij de keuze voor de manier waarop je oplossingen wil integreren, spelen kosten een grote rol. Lang niet iedereen heeft vooraf echter een compleet beeld van alle kosten waar je rekening mee moet houden. Zie het als een ijsberg: sommige kosten zijn voor iedereen goed zichtbaar, maar onder water schuilen vaak nog veel meer en grotere kosten. Wij zetten daarom alle kostenposten van een klassieke integratie voor je op een rijtje, zodat je na het lezen appels met appels kunt vergelijken. 1. Beheerkosten Beheerkosten zijn voor iedereen vrij bekend. Maar bij veel organisaties van kleine tot middelgrote omvang wordt beheer er regelmatig ‘bij gedaan’. Daardoor is vaak sprake van brandjes blussen en is er weinig tijd of prioriteit om de oorzaak aan te pakken. Een goede inrichting van de basis ITIL-processen, incident- en probleemmanagement – en uiteraard een goede sturing hierop – kan beheerkosten behoorlijk terugdringen. 2. Ontwikkelingskosten Nog een kostenpost die boven het oppervlak drijft zijn de kosten voor het ontwikkelen van nieuwe of te wijzigen interfaces. Bij de ontwikkeling komen meerdere aspecten om de hoek kijken. Hoe snel kan een integratie ontwikkeld worden? We zien bij steeds meer klanten de shift van geconsolideerd (ERP) naar Best Of Breed, wat meer druk legt op de integratie-afdeling om sneller te leveren. Daarnaast betekent ook voor integratie: tijd kost geld. Heb je wel eens kritisch gekeken naar waar nu de meeste tijd in gaat zitten? Meestal is dit het stukje testen en organiseren. 3. Licentiekosten Een groot deel van de ijsberg wordt gevormd door licentiekosten. Dit slokt doorgaans een groot deel van het integratiebudget op. Besef goed dat niet alleen het platform zelf, maar ook de onderliggende OS en de database licentiekosten met zich meebrengen. Zorg dat je dit goed in kaart hebt. 4. Upgrades en migraties Een andere onvermijdelijke, maar vooraf misschien minder zichtbare, kostenpost: upgrades en migraties. Onderschat dit niet. Dit vergt veel afstemming, freezes en regressietesten. En dus veel tijd. Soms is een upgrade niet meer mogelijk en moet er gemigreerd worden. In dat geval moet zo’n beetje elke applicatiebeheerder betrokken worden bij het proces, van A tot Z. Calculeer hier tijd, en dus geld, voor in.  5. Kennis Helemaal onderaan de ijsberg, maar juist daarom zo belangrijk, is het kostenplaatje voor kennis. Het is niet niks om alle lagen van je integratieplatform te beheren. Dat kan alleen met de juiste kennis en deze moet worden aangetrokken of opgedaan én bijgehouden. Wees daar alert op: voor deze complexe materie is brede kennis onontbeerlijk. Zicht op de hele ijsberg? Niemand wil nat gaan op onvoorziene kosten. Dus duik, voordat je een keuze maakt voor een integratie, goed onder water en bekijk de ijsberg van top tot teen. Zorg dat alle kosten helder in beeld zijn. Want een goede businesscase is niet te maken als je appels met peren vergelijkt.