Home

Privacy policy

Privacy policy

Privacystatement

Oliver B.V. (hierna: “wij” of “Oliver IT”) is een IT-bedrijf gericht op het ontwikkelen van web- of cloudapplicaties voor haar klanten. Via deze website, oliver-it.nl, geven wij informatie over onze producten en diensten en houden wij u op de hoogte over acties van Oliver IT. Bezoekt u deze website, bent u ingeschreven voor onze nieuwsbrief of neemt u deel aan acties dan verwerken wij uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Van websitebezoekers van oliver-it.nl verwerken wij, net als elke website, IP-adressen. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Bij het invullen van het contactformulier voor aanvragen van meer informatie worden uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en uw persoonlijk bericht gevraagd. Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief registreren wij uw naam en het e-mailadres. Bij acties worden uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres geregistreerd.

Cookies

Deze website maakt gebruik van een cookie van Google Analytics ten behoeve van het analyseren van het internetverkeer op de website. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Daarnaast maakt deze site gebruik van een cookie van YouTube ten behoeve van het kunnen tonen van video’s op de website en een cookie van SmartLook en Online Succes die websitestatistieken meten. Tevens wordt gebruikt gemaakt van een cookie van Facebook (Facebook widget en Facebook pixel) en LinkedIn (LinkedIn widget en LinkedIn pixel) voor retargetingdoeleinden. Lees de privacyverklaring van Google AnalyticsYouTube, SmartLookOnline SuccesLinkedIn, Pipedrive en Facebook om te zien hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen.

Privacywetgeving en Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. In dit Privacystatement vindt u de officiële verklaring van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. De gegevens blijven gedurende 14 maanden beschikbaar. Gegevens uit formulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP-adressen worden gemaskeerd en gegevens worden niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Oliver IT en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Oliver IT heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics-account van Oliver IT geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Oliver IT een niet-privacygevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van oliver-it.nl te kunnen waarborgen.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Oliver IT) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Aanmelden-acties

Als u zich online aanmeldt voor acties op oliver-it.nl dan gebruiken wij deze gegevens om uw aanmelding voor deze actie te bevestigen. Wij bewaren deze gegevens in ons relatiebestand om u op de hoogte te houden rondom ontwikkelingen en informatie voor deze actie. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen.

Contactformulier meer informatie

Als u het contactformulier op oliver-it.nl invult met het verzoek voor meer informatie, of ons rechtstreeks een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om contact met u op te nemen om u een reactie te kunnen geven op uw vraag of verzoek. Deze gegevens worden enkel verwerkt in de mailbox en niet verder opgeslagen of bewaard, tenzij er een klantrelatie uit de correspondentie ontstaat. Dan worden deze gegevens in ons relatiebestand verwerkt.

Digitale nieuwsbrief

Onze relaties en klanten, en andere geïnteresseerden die zich daarvoor inschrijven, sturen wij maximaal 24x per jaar onze digitale nieuwsbrief toe. In deze nieuwsbrief wordt nieuws geboden over producten, diensten en acties van Oliver IT. Wij maken voor onze digitale nieuwsbrief gebruik van Mailchimp en hebben een verwerkersovereenkomst met Mailchimp. Het is altijd mogelijk om uit te schrijven voor onze nieuwsbrief via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Wij verwijderen de gegevens dan uit de verzendlijst.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat wettelijk gezien noodzakelijk is.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Optimaliseren van bedrijfsprocessen met inoovatieve technologie hebbern wij ingezet om standaadr Business Solutions te ontwikkelen. 

Optimaliseren van bedrijfsprocessen met inoovatieve technologie hebbern wij ingezet om standaadr Business Solutions te ontwikkelen. 

Optimaliseren van bedrijfsprocessen met inoovatieve technologie hebbern wij ingezet om standaadr Business Solutions te ontwikkelen. 

Dit is een test om te kijken of het ook daadwerkelijk werkt. Let op maar, het kan echt werken, hopelijk. Of anders toch net .

Dit is een test om te kijken of het ook daadwerkelijk werkt. Let op maar, het kan echt werken, hopelijk. Of anders toch net .

Dit is een test om te kijken of het ook daadwerkelijk werkt. Let op maar, het kan echt werken, hopelijk. Of anders toch net .

Dit is een test om te kijken of het ook daadwerkelijk werkt. Let op maar, het kan echt werken, hopelijk. Of anders toch net .

Dit is een test om te kijken of het ook daadwerkelijk werkt. Let op maar, het kan echt werken, hopelijk. Of anders toch net .

Schellevis
Op weg naar een papierloos pick-proces
schellevis-klein
DKG
DKG werkt samen met Oliver IT aan een klantgedreven IT-architectuur
dkg-klein
RAVO
Ruim baan voor de overstap naar SAP S/4HANA
RAVO
Meubelfabriek De Toekomst
De Toekomst levert dealers meer online mogelijkheden dankzij hulp van Oliver IT
de-toekomst
B&G Hekwerk
B&G Hekwerk gaat stapsgewijs over op een nieuw, toekomstvast IT-landschap
B&G
BMO
BMO Automation werkt samen met Oliver IT aan een toekomstvaste IT-architectuur
bmo-2
No data was found
No data was found
label-oliver_integration
Wil je de integratiegraad van jouw IT-landschap doelgericht en stapsgewijs verhogen? Dan staan de Integration Consultants van Oliver IT voor je klaar.
label-oliver_integration
We brengen eerst jouw IT-landschap, uitdagingen en behoeften in kaart. Zo bepalen we samen waar je naartoe wil en selecteren we een integratieplatform.
label-oliver_integration
Optimale integratie van jouw systemen door gebruik te maken SAP, Microsoft en Boomi producten.
label-oliver_integration_RGB-cropped
Met slimme diensten en geavanceerde technologie zorgen we voor eenvoud en efficiëntie door oplossingen, systemen en platformen optimaal met elkaar te laten praten.
label-oliver_integration_RGB-cropped
Oliver IT werkt volgens het Think-Build-Run principe. Ontdek hoe wij hier invulling aan geven in combinatie met Microsoft Azure, Boomi en SAP oplossingen.
label-oliver_integration
Integration as a Service betekent volledige ontzorging op het gebied van integratie. Wij verzorgen het platform, eventuele migratie van bestaande interfaces en ontwikkeling van nieuwe interfaces op basis van een T-shirt pricing model.
label-oliver_integration
Wil je de integratiegraad van jouw IT-landschap doelgericht en stapsgewijs verhogen? Dan staan de Integration Consultants van Oliver IT voor je klaar.
label-oliver_integration
We brengen eerst jouw IT-landschap, uitdagingen en behoeften in kaart. Zo bepalen we samen waar je naartoe wil en selecteren we een integratieplatform.
label-oliver_integration
Optimale integratie van jouw systemen door gebruik te maken SAP, Microsoft en Boomi producten.
label-oliver_integration_RGB-cropped
Met slimme diensten en geavanceerde technologie zorgen we voor eenvoud en efficiëntie door oplossingen, systemen en platformen optimaal met elkaar te laten praten.
label-oliver_integration_RGB-cropped
Oliver IT werkt volgens het Think-Build-Run principe. Ontdek hoe wij hier invulling aan geven in combinatie met Microsoft Azure, Boomi en SAP oplossingen.
label-oliver_integration
Integration as a Service betekent volledige ontzorging op het gebied van integratie. Wij verzorgen het platform, eventuele migratie van bestaande interfaces en ontwikkeling van nieuwe interfaces op basis van een T-shirt pricing model.