IT-verandering met oog voor techniek én risico’s: hoe je onzekerheden van bedrijfsveranderingen beheerst

Veranderingen in een bedrijf gaan gepaard met onzekerheden. Soms zijn die onzekerheden zo groot dat het bedrijf helemaal geen veranderingen doorvoert. Met alle gevolgen van dien, want stilstand is achteruitgang. Hoe zorg je dat je de risico’s van veranderingen beheerst en vooruitgang blijft boeken?

Stilstand is achteruitgang
Het alternatief van verandering is eigenlijk geen optie. De gevolgen van stilstand zijn namelijk aanzienlijk:

  • Een dalende concurrentiepositie
  • Verlies van marktaandeel
  • Reputatieschade
  • Verlies van talent
  • Niet meer voldoen aan juridische en wettelijke regels.

Het bekende gezegde ‘stilstand is achteruitgang’ is binnen elk bedrijf een gegeven.

Zeker als van de twee verandersoorten (zakelijk en IT) een IT-verandering nodig is. IT-veranderingen zijn in de huidige wereld meer en meer noodzakelijk. We zijn steeds afhankelijker van software. Ook verwachten klanten een snelle en een eenvoudige afhandeling als er contact is met een bedrijf.

Argumenten tegen verandering
Waarom ‘kiezen’ bedrijven dan toch voor stilstand? Zoals al in de inleiding benoemd, gaan veranderingen gepaard met onzekerheden. Die onzekerheden kunnen er zelfs toe leiden dat een bedrijf huiverig is voor veranderingen. Veel geziene argumenten tegen verandering zijn:

  • Afkeer tegen risico’s
  • Eerdere mislukkingen van (vergelijkbare) projecten
  • Gevolgen op de korte termijn (kortetermijndenken)
  • Comfortzone
  • Verandermoeheid onder medewerkers (weerstand)

Als we met Oliver Business Solutions de processen van een bedrijf opschrijven, zien en horen we vaak de meeste van deze argumenten langskomen.

Risico’s van verandering voorkomen
Dankzij een analyse van de processtappen in de waardeketen, krijgt een bedrijf duidelijker inzicht in de samenhang van die processtappen. Ook kom je erachter op welke manier medewerkers IT gebruiken. Waarschijnlijk zetten veel medewerkers zogenaamde schaduw-IT in. Een eigen ecosysteem van bestanden dat hen ondersteunt in de dagelijkse werkzaamheden.

Dit begrip vormt de basis van elke verandering. Je wil begrijpen hoe mensen werken en waarmee ze werken. Ook is het belangrijk dat je weet op welke manier je verbeteringen op een gecontroleerde manier kan uitvoeren.

Weten wat de gevolgen zijn van een verandering, die verandering plannen met een gecontroleerd risico en met volledige instemming van stakeholders, is voor bedrijven echter niet altijd haalbaar. Wat wel zeker haalbaar is: een overzichtelijk plan. Een plan waarmee je veranderingen gecontroleerd en overzichtelijk uitvoert.

Met overzicht en controle veranderen
Voordat je binnen je bedrijf aan de slag kan met een IT-verandering, heb je het volgende nodig:

Je kan de IT-verandering zelf uitwerken en uitvoeren. Maar dat hoeft niet. Oliver Business Solutions helpt je bij het opstellen van de doelarchitectuur, de roadmap en het daadwerkelijke plan voor de noodzakelijke veranderingen. Dat doen we via een reeks workshops met medewerkers waarin we verschillende aspecten aan informatie verzamelen. Die aspecten zijn de input voor de doelarchitectuur.

Ook kijken we goed met de organisatie naar alle nodige veranderingen in combinatie met de bedrijfsdoelen. Die combinatie leidt tot de roadmap, waarmee we samen veranderingen in gang zetten.

Oog voor techniek én risico’s
Met Oliver Business Solutions vliegen we IT-veranderingen niet alleen vanuit de techniek aan. We hebben ook oog voor de eerdergenoemde risico’s. Zo voorkomen we dat jouw IT-verandering tot stilstand komt. Wil je meer informatie over hoe zo’n gezamenlijk project eruitziet? Stuur ons een mail via info@oliver-it.nl of neem contact met ons op via +31 (0) 73 642 76 44.

Optimaliseren van bedrijfsprocessen met inoovatieve technologie hebbern wij ingezet om standaadr Business Solutions te ontwikkelen. 

Optimaliseren van bedrijfsprocessen met inoovatieve technologie hebbern wij ingezet om standaadr Business Solutions te ontwikkelen. 

Optimaliseren van bedrijfsprocessen met inoovatieve technologie hebbern wij ingezet om standaadr Business Solutions te ontwikkelen. 

Dit is een test om te kijken of het ook daadwerkelijk werkt. Let op maar, het kan echt werken, hopelijk. Of anders toch net .

Dit is een test om te kijken of het ook daadwerkelijk werkt. Let op maar, het kan echt werken, hopelijk. Of anders toch net .

Dit is een test om te kijken of het ook daadwerkelijk werkt. Let op maar, het kan echt werken, hopelijk. Of anders toch net .

Dit is een test om te kijken of het ook daadwerkelijk werkt. Let op maar, het kan echt werken, hopelijk. Of anders toch net .

Dit is een test om te kijken of het ook daadwerkelijk werkt. Let op maar, het kan echt werken, hopelijk. Of anders toch net .

Schellevis
Op weg naar een papierloos pick-proces
schellevis-klein
DKG
DKG werkt samen met Oliver IT aan een klantgedreven IT-architectuur
dkg-klein
RAVO
Ruim baan voor de overstap naar SAP S/4HANA
RAVO
Meubelfabriek De Toekomst
De Toekomst levert dealers meer online mogelijkheden dankzij hulp van Oliver IT
de-toekomst
B&G Hekwerk
B&G Hekwerk gaat stapsgewijs over op een nieuw, toekomstvast IT-landschap
B&G
BMO
BMO Automation werkt samen met Oliver IT aan een toekomstvaste IT-architectuur
bmo-2
No data was found
No data was found
label-oliver_integration
Wil je de integratiegraad van jouw IT-landschap doelgericht en stapsgewijs verhogen? Dan staan de Integration Consultants van Oliver IT voor je klaar.
label-oliver_integration
We brengen eerst jouw IT-landschap, uitdagingen en behoeften in kaart. Zo bepalen we samen waar je naartoe wil en selecteren we een integratieplatform.
label-oliver_integration
Optimale integratie van jouw systemen door gebruik te maken SAP, Microsoft en Boomi producten.
label-oliver_integration_RGB-cropped
Met slimme diensten en geavanceerde technologie zorgen we voor eenvoud en efficiëntie door oplossingen, systemen en platformen optimaal met elkaar te laten praten.
label-oliver_integration_RGB-cropped
Oliver IT werkt volgens het Think-Build-Run principe. Ontdek hoe wij hier invulling aan geven in combinatie met Microsoft Azure, Boomi en SAP oplossingen.
label-oliver_integration
Integration as a Service betekent volledige ontzorging op het gebied van integratie. Wij verzorgen het platform, eventuele migratie van bestaande interfaces en ontwikkeling van nieuwe interfaces op basis van een T-shirt pricing model.
label-oliver_integration
Wil je de integratiegraad van jouw IT-landschap doelgericht en stapsgewijs verhogen? Dan staan de Integration Consultants van Oliver IT voor je klaar.
label-oliver_integration
We brengen eerst jouw IT-landschap, uitdagingen en behoeften in kaart. Zo bepalen we samen waar je naartoe wil en selecteren we een integratieplatform.
label-oliver_integration
Optimale integratie van jouw systemen door gebruik te maken SAP, Microsoft en Boomi producten.
label-oliver_integration_RGB-cropped
Met slimme diensten en geavanceerde technologie zorgen we voor eenvoud en efficiëntie door oplossingen, systemen en platformen optimaal met elkaar te laten praten.
label-oliver_integration_RGB-cropped
Oliver IT werkt volgens het Think-Build-Run principe. Ontdek hoe wij hier invulling aan geven in combinatie met Microsoft Azure, Boomi en SAP oplossingen.
label-oliver_integration
Integration as a Service betekent volledige ontzorging op het gebied van integratie. Wij verzorgen het platform, eventuele migratie van bestaande interfaces en ontwikkeling van nieuwe interfaces op basis van een T-shirt pricing model.